Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

   

POTVRZENÁ ÚČAST 2013                         

Pro návštěvníky

Pro partnery

Kodex akce

Vážení návštěvníci,

před blížícími se Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky přicházíme s iniciativou, která, jak věříme, dále přispěje k jejich dalšímu pozitivnímu rozvíjení směrem k jedné z nejvýznamnějších veřejných akcí v České republice i celé střední Evropě.

Před deseti lety se naše akce přesunula z centra Ostravy na mošnovské letiště a postupně  se nám společně s našimi spoluorganizátory a partnery podařilo vybudovat akci, která si uplynulých letech získala pozici nejnavštěvovanější pravidelně konané dvoudenní akce v České republice. Naším cílem pro Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky je dlouhodobá spokojenost návštěvníků, účastníků a partnerů, kteří se na jejich zajištění podílejí a proto přicházíme s několika pravidly, o kterých jsme přesvědčeni, že cestu k tomuto nelehkému cíli přispějí.

  • Smyslem akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky je zvýšení obecného povědomí o významu mezinárodní spolupráce pro zajištění české bezpečnosti, s důrazem na partnerství se státy Severoatlantické aliance. Hlavním prostředkem pro dosažení tohoto cíle je veřejná přehlídka co nejširší škály prostředků, kterými disponuje ČR a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti.
  • Cíli akce a jejímu programu je vždy nadřazena celková bezpečnost účastníků i návštěvníků.
  • Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky jsou akcí s bezplatným vstupem, neboť věříme, že návštěvníci, coby daňoví poplatníci, mají nárok vidět, co se pořizuje z jejich daní.
  • Podporujeme vzájemnou interakci mezi návštěvníky a účastníky tak, aby se vzájemně obohacovali a odnášeli si co nejvíce poznatků a informací.
  • Účastník akce proto respektuje organizační pravidla a pokyny na akci. Svým chováním napomáhá práci organizačních složek.

  • Na akci není dovolena jakákoliv forma prezentace politických stran a hnutí i nepolitických formací.
  • Na akci zveme k veřejnému vystoupení pouze politiky, ústavní činitele nebo vrcholné představitele bezpečnostních složek, kteří se přímo podílejí na organizačním zajištění akce či v té chvíli mají aktivní roli s významným vztahem k jejímu tematickému zaměření (například představitel vlády, hejtman Moravskoslezského kraje, primátor Ostravy, náčelník Generálního štábu Armády České republiky, zástupce mezinárodního sekretariátu NATO atd.).
  • Návštěvníkům akce není tolerováno užívání jakýchkoliv návykových látek, vnášení jakýchkoliv zbraní nebo pyrotechniky, či materiálů, předmětů, které by mohly ohrozit bezpečnost či zdraví účastníků.

Na viděnou
na Dnech NATO v Ostravě
& Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
SAAB Czech s.r.o.