Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

   

POTVRZENÁ ÚČAST 2013                         

Pro návštěvníky

Pro partnery

Info/mapky

Vážení návštěvníci, účastníci a partneři Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, přinášíme Vám souhrn základních informací a důležitých pokynů k organizaci akce. Zároveň rádi uvítáme po skončení letošního ročníku Vaše postřehy, připomínky a návrhy pro organizaci příštího ročníku.

Facebook
Sledujte nás
i na Facebooku

Plakát akce ke stažení - PDF (8 MB)

Orientační plán přístupových tras k areálu LLJO - PDF (1,03 MB); JPG (374 kB)

Orientační plán areálu akce - PDF (1,20 MB); JPG (370 kB)

VSTUP NA VEŘEJNÝ PROGRAM ZDARMA

 

PŘÍSTUPOVÉ TRASY DO AREÁLU AKCE

Informace o dopravní obslužnosti návštěvníků Dnů NATO v Ostravě ve dnech 21. - 22. září 2013 naleznete v sekci Doprava

VEŘEJNOST - návštěvníci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR (21. - 22. 9. 2013)
 • bránou č. 1 (od centrální odstavné plochy a od obce Mošnov)
 • bránou č. 2 (pěší a cyklisté od obcí Albrechtičky a Petřvald - Petřvaldík, od zastávek mimořádných autobusů) POZOR, POHYB VOZIDEL!
 • bránou č. 3 (pouze v případě pěkného počasí - sledujte informační tabule v obci Petřvald - Petřvaldík)

+++

VIP hosté Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR (21. - 22. 9. 2013)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydaného organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

+++

ÚČASTNÍCI, PARTNEŘI (16. - 23. 9. 2013)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydaného organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

+++

STÁNKOVÝ PRODEJ (21. - 22. 9. 2013)

 

PROVOZNÍ DOBA AREÁLU AKCE


sobota 21. září 2013


8.30 - 18.00 hodin


(program: 9.00 - 17.00 hodin)

neděle 22. září 2013

8.30 - 17.00 hodin

(program: 9.00 - 16.00 hodin)


Poznámka: Slavnostní zahájení Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je v sobotu 21. září 2013 v 11.00 hodin.

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

 • Zákaz vstupu domácích zvířat, zejména psů a koček, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP, apod.)
 • Zákaz vstupu podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných látek.
 • Zákaz vstupu osobám mladším 15 let bez doprovodu plnoleté osoby. 
 • Zákaz vnášení a manipulace se zbraněmi a zábavnou pyrotechnikou. 
 • Zákaz rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm. 
 • Zákaz vnášení a distribuce nafukovacích balónků. 
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Některé body programu se vyznačují zvýšenou hladinou hluku. Chraňte svůj sluch, především pak sluch svých dětí, vhodnými prostředky.
 • DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ: Poučte své děti jak se chovat v případě jejich ztracení v areálu. Vybavte je vizitkou s kontaktními údaji. V případě ztráty dítěte kontaktujte pořadatelskou službu nebo přímo stanoviště Policie České republiky (viz. orientační plán areálu akce).


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

* Povolení k vjezdu a parkování v areálu vydává sdružení Jagello 2000 na základě oprávněných požadavků do 13. 9. 2013 osobně v sídle sdružení (Výstavní 8, Ostrava 9) v termínu 16. – 22. 9. na „Akreditaci vjezdů“ v obci Petřvald na silnici vedoucí do areálu akce (viz orientační plán dopravní situace).


ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU POD OSOU LETOVÝCH UKÁZEK


Rada Moravskoslezského kraje, vlastník pozemků č 410/1 a 327/3 v k.ú. Albrechtičky (plocha pod osou letových ukázek), vydala na základě žádosti Jagello 2000, hlavního organizátora akce, souhlas s omezením vstupu veřejnosti na tyto pozemky v termínu 16. – 23. 9. 2013 z důvodu řádného průběhu a zajištění bezpečnosti akce. (viz orientační plán přístupových tras)


Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě a
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
SAAB Czech s.r.o.