Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

   

POTVRZENÁ ÚČAST 2013                         

Pro návštěvníky

Pro partnery

Akreditace novinářů

O udělení novinářské akreditace na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky může požádat novinář a "volný novinář" s řádným členstvím v Syndikátu novinářů (SN) nebo International Federation of Journalist (IFJ), přičemž:

 • Organizátor akce akredituje pouze zpravodaje a publicisty na základě řádně provedené registrace. Na akreditaci nemají nárok pracovníci inzerce, sekretariátu redakcí, apod.
 • Termín pro podání žádosti o akreditaci: do 18. září 2013
 • Organizátor bude novináře informovat o udělení akreditace prostřednictvím e-mailu dle možností do 24 hodin. Organizátor akce si vyhrazuje právo neudělit akreditaci bez sdělení důvodů svého rozhodnutí.
 • Akreditovaný novinář je povinen na žádost organizátora akce a jím pověřených osob prokázat svou příslušnost dokladem totožnosti.
 • Akreditace ve formě identifikačního pásku je nepřenosná a opravňuje novináře ke vstupu do prostor pro něho vyhrazených (VIP zóna, Tiskové středisko, Photocorner).
 • Na akci, do prostor určených veřejnosti, mají novináři přístup i bez akreditace.
 • Akreditovaný novinář má právo využívat v místě konání akce (Exhibition Area, Letiště Leoše Janáčka Ostrava) Tiskové středisko, informace a materiály v něm distribuované, včetně připojení k internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi. Podmínky provozu Tiskového střediska budou upřesněny v září 2013. Náčrt umístění Tiskového střediska zde.
 • Akreditovaný novinář si vyzvedne akreditaci (identifikační pásek) ve dnech konání akce v místě registrace před vstupem do VIP prostoru - viz. orientační plán akce.
 • Současně s akreditací může novinář zažádat o Povolení k vjezdu a parkování v areálu akce, které umožňuje parkovat na vyhrazeném parkovišti. Organizátor rozhodne, zda této žádosti vyhoví či nikoli. Organizátor akce si vyhrazuje právo Povolení nevydat z kapacitních či jiných důvodů - na Povolení není automatický nárok.
  Tato Povolení (s unikátním identifikačním číslem) budou distribuována akreditovanému novináři na jeho jméno a příjmení prostřednictvím e-mailu a originál si vyzvedne na základě sdělení identifikačního čísla, jména a příjmení v Akreditačním centru situovaném na trase k areálu - viz. plán cest.

Z bezpečnostních a organizačních důvodů lze umožnit přístup do areálu letiště pouze v době, kdy je areál přístupný veřejnosti.

Registrace novinářů byla uzavřena


Máte-li jakékoliv dotazy či žádosti o rozhovory, kontaktujte nás:

Tereza Šlosarová, Tiskové středisko, e-mail: slosarova(at)crestcom.cz


 

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě &
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!