Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

       

POTVRZENÁ ÚČAST 2014   CZ AT BE DK FI DE GR HU LT NL PL RO SK SW TR US

Zprávy

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR mají také velký ekonomický dopad

11.12.2014, 10:45

V rámci XIV. Dnů NATO v Ostravě & V. Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, které se konaly 20. a 21. září na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, jsme se poprvé rozhodli zpracovat studii ekonomického dopadu návštěvnosti akce. Ta potvrdila, že show nemá pouze celoevropský marketingový dopad pro Ostravu, Moravskoslezský kraj a Českou republiku, ale také významný ekonomický rozměr.

Ekonomický dopad návštěvnosti akce odborně analyzovala společnost Economic impacT, v.o.s. metodikou certifikovanou Ministerstvem kultury České republiky. Tato studie zjistila, že Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky navštívené celkem 225 000 diváky vedly k celkovým útratám návštěvníků v souvislosti s akcí ve výši přes 123 milionů korun. Měly tak na národní i regionální ekonomiku vysoký ekonomický dopad. Show zásadně přispívá k turistickému ruchu v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji, přináší peníze do státní pokladny a vytváří nová pracovní místa.

Z celkových výdajů diváků utracených v souvislosti s návštěvou akce přes 123 milionů korun bylo přes 27,5 milionu korun odvedeno do státní pokladny ve vybraných daních. Tyto výdaje měly dopad na zvýšení HDP české ekonomiky o 54,6 milionu korun. Obrat ekonomiky poté narostl o 154,6 milionů korun. Tyto efekty působí primárně na celou českou ekonomiku.

Pro Moravskoslezský kraj a Ostravu jsou důležité efekty, které tyto výdaje působí v místě, kde dochází k většině útrat návštěvníků, tedy v místě konání akce na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, jeho okolí a v Ostravě. Tyto útraty přinášejí podnikatelům zisk a pro vyprodukování navíc poptávaného zboží a služeb potřebují více pracovníků. Podnikatelům a firmám dodávajícím zboží a služby pro návštěvníky se zvýšily zisky o více než 17 milionů korun a zaměstnanci všech dodavatelských a subdodavatelských firem získali 26,7 milionů korun ve formě mezd a zákonného pojištění. Celkově tak došlo k vytvoření ekvivalentu 122 nových pracovních míst na plný úvazek na jeden rok.

Dopad akce je velmi vysoký díky masivní návštěvnosti, i když průměrné výdaje návštěvníků jsou srovnatelné či lehce nižší než u podobných akcí v České republice. Údaje o návštěvnících včetně jejich výdajů v souvislosti s návštěvou akce přímo na místě konání i po cestě (náklady na dopravu, občerstvení, suvenýry, vyhlídkové lety, ubytování a další) byly získány v rozsáhlém dotazníkovém šetření zahrnující 857 respondentů. Údaje o celkovém počtu návštěvníků jsou oficiálním kvalifikovaným odhadem Policie České republiky.

Uvedené výsledky této pilotní studie zahrnují pouze ekonomické přínosy plynoucí z výdajů návštěvníků, nikoliv dopady většiny výdajů pořadatele akce, jeho partnerů apod. Je tedy možné konstatovat, že se jedná jen o část celkových ekonomických dopadů, které jsou ve skutečnosti ještě vyšší.

Na viděnou
na Dnech NATO v Ostravě
& Dnech Vzdušných sil Armády České republiky
v roce 2015!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
SAAB Czech s.r.o.Počet online uživatelů: 4

 


Aeromedia

Kagero Publishing