Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

       

POTVRZENÁ ÚČAST 2014   CZ AT BE DK FI DE GR HU LT NL PL RO SK SW TR US

Info/mapky

Vážení návštěvníci, účastníci a partneři Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, přinášíme Vám souhrn základních informací a důležitých pokynů k organizaci akce. Zároveň rádi uvítáme po skončení letošního ročníku Vaše postřehy, připomínky a návrhy pro organizaci příštího ročníku.

Facebook
Sledujte nás
i na Facebooku

Plakát akce ke stažení - PDF (3,7 MB)

Orientační plán přístupových tras k areálu - PDF (1 MB); JPG (650 kB)

Orientační plán areálu akce - PDF (1 MB); JPG (670 kB)

VSTUP NA VEŘEJNÝ PROGRAM ZDARMA

 

PŘÍSTUPOVÉ TRASY DO AREÁLU AKCE

Informace o dopravní obslužnosti návštěvníků Dnů NATO v Ostravě ve dnech 20. - 21. září 2014 naleznete v sekci Doprava

VEŘEJNOST - návštěvníci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR (20. - 21. 9. 2014)
 • bránou č. 1 (od centrální odstavné plochy a od obce Mošnov)
 • bránou č. 2 (pěší a cyklisté od obcí Albrechtičky a Petřvald - Petřvaldík, od zastávek mimořádných autobusů) POZOR, POHYB VOZIDEL!
 • bránou č. 3 (pouze v případě pěkného počasí - sledujte informační tabule v obci Petřvald - Petřvaldík)

+++

VIP hosté Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR (20. - 21. 9. 2014)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydané organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

+++

ÚČASTNÍCI, PARTNEŘI (15. - 22. 9. 2014)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydané organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

+++

STÁNKOVÝ PRODEJ (20. - 21. 9. 2014)

 

PROVOZNÍ DOBA AREÁLU AKCE


sobota 20. září 2014


8.30 - 18.00 hodin


(program: 9.00 - 17.00 hodin)

neděle 21. září 2014

8.30 - 17.00 hodin

(program: 9.00 - 16.00 hodin)


Poznámka: Slavnostní zahájení Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je v sobotu 20. září 2014 v 11.00 hodin.

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

 • Zákaz vstupu domácích zvířat, zejména psů a koček, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP, apod.)
 • Zákaz vstupu podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných látek.
 • Zákaz vstupu osobám mladším 15 let bez doprovodu plnoleté osoby. 
 • Zákaz vnášení a manipulace se zbraněmi a zábavnou pyrotechnikou. 
 • Zákaz rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm. 
 • Zákaz vnášení a distribuce nafukovacích balónků. 
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Některé body programu se vyznačují zvýšenou hladinou hluku. Chraňte svůj sluch, především pak sluch svých dětí, vhodnými prostředky.
 • DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ: Poučte své děti jak se chovat v případě jejich ztracení v areálu. Vybavte je vizitkou s kontaktními údaji. V případě ztráty dítěte kontaktujte pořadatelskou službu nebo přímo stanoviště Policie České republiky (viz. orientační plán areálu akce).


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

* Povolení k vjezdu a parkování v areálu vydává sdružení Jagello 2000 na základě oprávněných požadavků do 12. 9. 2014 osobně v sídle sdružení (Výstavní 8, Ostrava 9), poté v termínu 15. – 21. 9. na „Akreditaci vjezdů“ v obci Petřvald na silnici vedoucí do areálu akce (viz orientační plán dopravní situace).


ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU POD OSOU LETOVÝCH UKÁZEK

Rada Moravskoslezského kraje, vlastník pozemků č 410/1 a 327/3 v k.ú. Albrechtičky (plocha pod osou letových ukázek), vydala na základě žádosti Jagello 2000, hlavního organizátora akce, souhlas s omezením vstupu veřejnosti na tyto pozemky v termínu 15. – 22. 9. 2014 z důvodu řádného průběhu a zajištění bezpečnosti akce. (viz orientační plán přístupových tras)


Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě a
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
SAAB Czech s.r.o.

 


Počet online uživatelů: 4

 


Aeromedia

Kagero Publishing