Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

   

POTVRZENÁ ÚČAST 2012                                     

Pro návštěvníky

Pro partnery

Akreditace novinářů

O udělení novinářské akreditace na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a mezinárodní výstavu leteckého průmyslu FLYIN 2012* může požádat novinář a "volný novinář" s řádným členstvím v Syndikátu novinářů (SN) nebo International Federation of Journalist (IFJ), přičemž:

  • Organizátor akce akredituje pouze zpravodaje a publicisty na základě řádně provedené registrace. Na akreditaci nemají nárok pracovníci inzerce, sekretariátu redakcí, apod.
  • Termín pro podání žádosti o akreditaci: do 19. září 2012
  • Organizátor bude novináře informovat o udělení akreditace prostřednictvím e-mailu dle možností do 24 hodin. Organizátor akce si vyhrazuje právo neudělit akreditaci bez sdělení důvodů svého rozhodnutí.
  • Akreditovaný novinář je povinen na žádost organizátora akce a jím pověřených osob prokázat svou příslušnost dokladem totožnosti.
  • Akreditace ve formě identifikačního pásku je nepřenosná a opravňuje novináře ke vstupu do prostor pro něho vyhrazených (VIP zóna, Tiskové středisko, Photocorner).
  • Na akci, do prostor určených veřejnosti, mají novináři přístup i bez akreditace.
  • Akreditovaný novinář má právo využívat v místě konání akce (Exhibition Area, Letiště Leoše Janáčka Ostrava) Tiskové středisko, informace a materiály v něm distribuované, včetně připojení k internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi. Podmínky provozu Tiskového střediska budou upřesněny v září 2012. Náčrt umístění Tiskového střediska zde.
  • Akreditovaný novinář si vyzvedne akreditaci (identifikační pásek) ve dnech konání akce v místě registrace před vstupem do VIP prostoru - viz. orientační plán akce.
  • Součástí akreditace je Povolení k vjezdu a parkování v areálu akce na vyhrazeném parkovišti. Tato Povolení (s unikátním identifikačním číslem) budou distribuována akreditovanému novináři na jeho jméno a příjmení prostřednictvím e-mailu a originál si vyzvedne na základě sdělení identifikačního čísla, jména a příjmení v Registračním centru situovaném na trase k areálu - viz. orientační plán akce. Organizátor akce si vyhrazuje právo nevydat Povolení z kapacitních důvodů - na Povolení není automatický nárok.

Z bezpečnostních a organizačních důvodů lze umožnit přístup do areálu letiště pouze v době, kdy je areál přístupný veřejnosti.

Postup pro akreditaci novinářů naleznete zde

*) Novinářská akreditace je nutná a vydává se pouze na část programu akce - viz. Přehled aktivit pro novináře.


Máte-li jakékoliv dotazy či žádosti o rozhovory, kontaktujte nás:

Tereza Šlosarová, Tiskové středisko, e-mail: slosarova(at)crestcom.cz


 

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě,
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky
a výstavě FLYIN 2012!