Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

   

POTVRZENÁ ÚČAST 2012                                     

Pro návštěvníky

Pro partnery

Info/mapky

Vážení návštěvníci, účastníci a partneři Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, účastníci výstavy FLYIN, přinášíme Vám souhrn základních informací a důležitých pokynů k organizaci akce. Zároveň rádi uvítáme po skončení letošního ročníku Vaše postřehy, připomínky a návrhy pro organizaci příštího ročníku.


Plakát akce ke stažení - PDF (9 MB)

Orientační plán dopravní situace v okolí areálu LLJO - PDF  (690 kB); JPG (510 kB)

Orientační plán areálu akce - PDF  (890 kB); JPG (470 kB)

VSTUP NA VEŘEJNÝ PROGRAM ZDARMA

 

PŘÍSTUPOVÉ TRASY DO AREÁLU AKCE

Informace o dopravní obslužnosti návštěvníků Dnů NATO ve dnech 22. - 23. září 2012 naleznete v sekci Doprava   (natodays.cz), odborných návštěvníků výstavy FLYIN 2012 ve dnech 21. - 23. září 2012 naleznete na oficiálních stránkách výstavy   (flyin.cz)

VEŘEJNOST - návštěvníci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR a výstavy FLYIN (22. - 23. 9. 2012)
 • bránou č. 1 (od centrální odstavné plochy a od obce Mošnov)
 • bránou č. 2 (pěší a cyklisté od obcí Albrechtičky a Petřvald - Petřvaldík, od zastávek mimořádných autobusů) POZOR, POHYB VOZIDEL!
 • bránou č. 3 (pouze v případě pěkného počasí - sledujte, prosím, informativní tabule v obci Petřvald - Petřvaldík)

+++

VIP hosté Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR a výstavy FLYIN (22. - 23. 9. 2012)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydaného organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

+++

ÚČASTNÍCI, VYSTAVOVATELÉ (17. - 24. 9. 2012)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydaného organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

+++

NÁVŠTĚVNÍCI "FAMILY DAY" (21. 9. 2012, 14.00 - 16.30 hodin)
 • bránou č. 2 (na základě platné Vstupenky vydané organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

+++

STÁNKOVÝ PRODEJ (22. - 23. 9. 2012)
 • bránou č. 2 - pouze registrovaní prodejci, více v sekci STÁNKOVÝ PRODEJ  (natodays.cz)

 

PROVOZNÍ DOBA AREÁLU AKCE

VEŘEJNOST -  návštěvníci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR a výstavy FLYIN 2012 (22. - 23. 9. 2012)

sobota 22. září 2012

8.30 - 18.00 hodin

(program: 9.00 - 17.00 hodin)

neděle 23. září 2012

8.30 - 17.00 hodin

(program: 9.00 - 16.00 hodin)


Poznámka: Registrovaní odborní návštěvníci výstavy FLYIN 2012 (pátek 21. září 2012) naleznou informace na oficiálních stránkách výstavy  (flyin.cz).

+++

VIP hosté Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR a výstavy FLYIN 2012 (22. - 23. 9. 2012)

sobota 22. září 2012

8.30 - 18.00 hodin

(program: 9.00 - 17.00 hodin)

neděle 23. září 2012

8.30 - 17.00 hodin

(program: 9.00 - 16.00 hodin)


Poznámka: Slavnostní zahájení Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je tradičně v sobotu (22. září 2012) v 11.00 hodin.

+++

ÚČASTNÍCI, VYSTAVOVATELÉ

Provozní doba se řídí vydanými pokyny organizátorů.

+++

STÁNKOVÝ PRODEJ

Provozní doba se řídí vydanými pokyny organizátorů. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

 • Zákaz vstupu domácích zvířat, zejména psů a koček, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP, apod.)
 • Zákaz vstupu podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných látek.
 • Zákaz vstupu osobám mladším 15 let bez doprovodu plnoleté osoby. 
 • Zákaz vnášení a manipulace se zbraněmi a zábavnou pyrotechnikou. 
 • Zákaz rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm. 
 • Zákaz vnášení a distribuce nafukovacích balónků. 
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Některé body programu se vyznačují zvýšenou hladinou hluku. Chraňte svůj sluch, především pak sluch svých dětí, vhodnými prostředky.
 • DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ: Poučte své děti jak se chovat v případě jejich ztracení v areálu. Vybavte je vizitkou s kontaktními údaji. V případě ztráty dítěte kontaktujte pořadatelskou službu nebo přímo stanoviště Policie České republiky (viz. orientační plán areálu akce).


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

* Povolení k vjezdu a parkování v areálu se vydává v Registračním centru situovaném na trase k areálu na konci obce Petřvald. 


Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě,
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky
a výstavě FLYIN 2012!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
SAAB Czech s.r.o.