Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

   

POTVRZENÁ ÚČAST 2012                                     

Pro návštěvníky

Pro partnery

Registrace novináře

Žádost o akreditaci zasílejte na e-mail: [email protected].

Pro splnění podmínek žádosti akreditace je nutné zaslat níže uvedené údaje:

Příjmení, jméno:
Země:
Mobil:
E-mail:
Číslo novinářské karty:
Novinář:
            Název média, Telefon, WWW
Volný novinář:
            Média, pro které pracuji

Přiložte kopii novinářské karty nebo dopis šéfredaktora, kterým potvrzuje Vaše pověření k reportování o Dnech NATO v Ostravě (max. 400 kB).


Odesláním údajů žádám o novinářskou akreditaci na Dny NATO v Ostravě. Souhlasím s poskytnutím těchto údajů třetím osobám pro zajištění povolení vstupů do objektů a zón, jejichž interní směrnice to vyžadují. Uvědomuji si, že jsem povinen řídit se pokyny organizátorů a jejich případné porušení (např. vstup do nepovolených prostor, objektů, zapůjčení akreditace neoprávněným osobám apod.) bude mít za následek okamžité odebrání této akreditace.

Organizátoři si vyhrazují právo vydat či odebrat akreditaci. Jejich rozhodnutí je konečné.

Potvrzení či zamítnutí Vaší akreditace na Dny NATO 2012 bude zasláno na Váš e-mail.