Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

   

POTVRZENÁ ÚČAST 2012                                     

Pro návštěvníky

Pro partnery

Stánkový prodej

Pronájem prostor určených ke stánkovému prodeji v průběhu akce, tj. ve dnech 22.-23. září 2012, je zprostředkován společností Oriental.cz s.r.o.

V případě zájmu o stánkový prodej prosím kontaktujte tuto společnost.

Na jejích webových stránkách lze též najít sekci věnovanou akci
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR.

e-mail: [email protected]
tel.: 595 783 574
http://www.orientalcz.cz

Oriental.cz

 

Obecné zásady pro stánkový prodej:

 1. Prodejce má předem určené prodejní místo, které je dané velikostí pronajaté plochy a datem uzavření smlouvy.
 2. Vzhledem k rozsahu a organizaci akce je určené prodejní místo pronajímáno na celou dobu konání akce, tzn. je vyžadován celodenní prodej.
 3. Vzhledem k rozsahu a organizaci akce je určené prodejní místo pronajímáno na celou dobu konání akce, tzn. je vyžadován celodenní prodej.
 4. Prodejní místo je pronajímáno pouze k prodeji zboží a potravin vyjma veškerých alkoholických i nealkoholických nápojů (tento sortiment je zajišťován partnery akce).
 5. Na akci je zakázán prodej zbraní jakéhokoliv druhu, pyrotechniky, nafukovacích balónků, létajících předmětů a zboží, které by bylo v rozporu s právními předpisy.
 6. Na akci je zakázáno provozování tzv. pouťových atrakcí.
 7. Prodejce je povinen dodržovat veškeré hygienické, provozní a požární předpisy.
 8. Z důvodu zajištění bezproblémového průběhu akce a dodržování bezpečnostních pravidel akce platí pro prodejce tyto pokyny:
  1. Časy určené k příjezdu/odjezdu do/z areálu akce jsou tyto: BUDE UPŘESNĚNO
  2. Návoz zboží je umožněn pouze během příjezdu prodejce do areálu akce.
  3. V areálu akce se lze pohybovat pouze:
   sobota 22. září 2012, 5.00 – 18.00 hod.
   neděle 23. září 2012, 5.00 – 17.00 hod.
  4. V době, kdy je areál otevřen pro veřejnost je zakázán pohyb vozidel po areálu akce. Vozidla, která nejsou součástí prodejního místa jsou zaparkována na vyhrazeném parkovišti v areálu akce.
  5. Prodejci jsou povinni se řídit pokyny pronajímatele, a to s ohledem na aktuální stav organizace a průběhu akce (pohyb techniky účastníků, apod.) s ohledem na organizační pokyny a jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření platné pro všechny účastníky a návštěvníky akce. V případě jejich porušení má pronajímatel právo po dohodě s organizátorem akce vykázat prodejce z areálu.