POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2019     Kanada  Francie    Litva Nizozemí Norsko  Rumunsko Slovensko Švýcarsko Velká Británie USA 

Informacje dla odwiedzających

Plakat akcji do pobrania
PDF JPG
   

Drodzy goście, uczestnicy i partnerzy Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC, przedstawiamy Wam zestawienie podstawowych informacji, dzięki któremu udział w tym wydarzeniu będzie przyjazny i będzie można się cieszyć największym pokazem bezpieczeństwa w Europie

Ogólne ostrzeżenia

Wejście na wydarzenie jest bezpłatne. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wstępu z psami (z wyjątkiem psów o specjalnym statusie - psów służących lub pomocniczych itp.)!

Opłata za parking dla samochodów na parkingu centralnym wynosi 200 CZK, 8 € lub 40 Zł

Godziny otwarcia terenu lotniska

 • Sobota, 21. września 2019:    8:30 - 18:00    (program: 9:00 - 17:00)
 • Niedziela, 22. września 2019:    8:30 - 17:00  (program: 9:00 - 16:00)

Wstęp na teren lotniska możliwy jest co najmniej na godzinę przed końcem godzin otwarcia.

Transport

Usługa ruchu jest jednym z kluczowych aspektów wszystkich wielkich wydarzeń i jest potwierdzana co roku podczas Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC. Dlatego staramy się zaoferować naszym odwiedzającym, we współpracy z naszymi partnerami, szeroki wachlarz możliwości transportu, aby odwiedzający mogli wybrać najbardziej korzystny sposób dojazdu i by nie dochodziło do przeciążania dróg, połączeń autobusowych i kolejowych.

     
Plan tras dostępu   Plan orientacyjny terenu akcji  
PDF JPG PDF JPG
       

Często zadawane pytania

Podsumowanie najczęstszych pytań i odpowiedzi znajduje się tutaj.

Zakwaterowanie

Dla odwiedzających Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC przygotowaliśmy informacje o możliwościach zakwaterowania w Ostrawie i jej okolicach.

Ważne ostrzeżenia i zalecenia

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających i uczestników pokazów statycznych i dynamicznych. Dziękujemy za przestrzeganie następujących wskazówek:

 • Należy pamiętać, że w trakcie trwania imprezy, na całym obszarze występuje zwiększony poziom hałasu. Należy chronić słuch swoimi ochronnikami słuchu.
 • Poucz swoje dzieci, jak zachować się w razie zagubienia na terenie akcji. Wyposaż je w kartę z danymi kontaktowymi. W przypadku zaginięcia dziecka, należy poinformować członka służby porządkowej lub zwrócić się bezpośrednio do Policji Republiki Czeskiej (patrz plan orientacyjny terenu akcji).
 • Każdy użytkownik wchodząc na teren akcji akceptuje regulamin akcji i kodeks akcji. W razie ich nieprzestrzegania, użytkownik otrzyma odmowę wstępu na akcję lub nakaz jej opuszczenia.
 • Przy wejściu na teren akcji przeprowadza się kontrolę bezpieczeństwa, której zadaniem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników. Odmowa takiej kontroli jest powodem odmowy wejścia na teren akcji. 
 • Wchodząc na teren imprezy, odwiedzający wyraża zgodę na rejestrowanie swojej postaci na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz udziela zgody na ich bezpłatną dystrybucję. Wybrane części obszaru wydarzenia są monitorowane przez system kamer z zapisem obrazu.

Odwiedzający na miejscu akcji nie może:

 1. wprowadzić zwierzęta, z wyjątkiem psów specjalnego statusu (psy policyjne, psy przewodniki, itp.);
 2. wejść po spożyciu alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających i substancji psychotropowych;
 3. wejść z twarzą zasłoniętą lub zasłoniętą w znacznej jej części, która uniemożliwia identyfikację;
 4. wnieść broń lub ich repliki, przedmioty zabawnej pirotechniki, wskaźniki laserowe, narkotyki i substancje psychotropowe oraz inne przedmioty, które służba porządkowa oceni, jako zagrożenie bezpieczeństwa;
 5. wprowadzić i używać dronów, amatorskich i profesjonalnych stacji radiowych, z wyjątkiem radiotelefonów i dronów zatwierdzonych przez Organizatora imprezy;
 6. wnosić i rozprowadzać balony nadmuchiwane;
 7. wzniecać otwarty ogień i manipulować przy nim;
 8. wejść bez nadzoru osoby dorosłej, jeśli ma mniej niż 15 lat;
 9. wystąpić w historycznych lub aktualnych mundurach jednostek bezpieczeństwa i sił zbrojnych Republiki Czeskiej oraz państw uczestniczących;
 10. wjeżdżać i wprowadzać rowery i hulajnogi (również z napędem elektrycznym), wrotki, deskorolki, segway‘e lub podobne środki służące do transportu.

Przy wszystkich wejściach na teren akcji można wykorzystać bezpłatne przechowalnie rowerów i hulajnóg. Organizator nie zapewnia przechowania innych elementów, które uniemożliwiają wstęp na teren pokazów.

Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy, akcję w dowolny sposób i w dowolnym czasie ograniczyć lub odwołać.

Kontrole bezpieczeństwa rozpoczną się z wystarczającym wyprzedzeniem (Brama nr 1. o 6.30, Brama nr 2. o 7.00, Brama nr 3. o godz. 8.30), o ile to możliwe z organizacyjnego punktu widzenia, teren akcji zostanie otwarty przed oficjalną godz. 8.30.

REGULAMIN AKCJI

ZAKAZ WEJŚCIA DO OBSZARU POD LINIĄ POKAZÓW LOTNICZYCH

Rada Okręgu Morawsko-Śląskiego, właściciel gruntów nr 410/1 i 327/3 w obszarze katastralnym Albrechtičky (teren pod osią pokazów lotniczych), na podstawie wniosku Jagello 2000, głównego organizatora akcji, wydała zgodę na ograniczenie wejścia na te działki w dniach 16-23 września 2019 roku, ze względu na zapewnienie właściwego przebiegu i bezpieczeństwa imprezy (patrz plan orientacyjny dróg dostępu).

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Kraj partnerski

Special Partner Nation

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
Moravian-Silesian Region
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
AERO Vodochody
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
GŁÓWNY PARTNER STRATEGICZNY
LOM Praha
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro
PARTNER MARKETINGOWY