POTVRZENÁ ÚČAST 2019     Kanada  Francie    Litva Nizozemí Norsko  Rumunsko Slovensko Švýcarsko Velká Británie USA 

Doprava pěšky

Na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR se můžete dostat ze dvou směrů turisticky značenými trasami, přičemž obě jsou vhodné pro pěší i cyklisty. Tyto trasy prochází i přes Chráněnou krajinnou oblast Poodří, které nabízí pohled na meandrující tok řeky Odry, rybníky s řadou druhů ptáků a také rozsáhlé louky s vtroušenými stromy a remízy.

Turistická mapa okolí mošnovského letiště

Hodláte-li během Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR navštívit Poodří, mějte prosím na paměti, že se budete pohybovat mimořádně hodnotným územím. Respektujte zákazy a nařízení platné v chráněných krajinných oblastech. Jedná se především o zákaz vjezdu motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, zákaz rozdělávání ohňů a zákaz táboření. Zejména upozorňujeme na nutnost dodržování zákazu vjezdu do luk v okolí letiště, především v oblasti Pasečného mostu a Oderské lávky mezi obcemi Studénka a Albrechtičky. Porušování zákazu vjezdu a setrvávání vozidel bude postihováno. Chovejte se k přírodě ohleduplně, prosím. Za Správu CHKO Vám děkujeme a přejeme spoustu ničím nerušených zážitků!

TIP: Mapa s vyznačením míst zákazu vjezdu a parkování

Žlutá trasa:

Žlutě značená trasa vede od tur. rozcestí u železniční stanice ve Studénce přes rozcestí u Oderské lávky přímo do obce Albrechtičky (spolu s modrou značkou). Délka trasy je necelé 4 kilometry. Provede vá údolím řeky Odry přes louky lemované skupinkami mimolesní zeleně až k samotné řece Odře, kterou překročíte po tzv. Oderské lávce.
V případě zájmu můžete odbočit a napojit se na naučnou stezku přírodní rezervací Kotvice, která vás seznámí s hodnotami tohoto mimořádně cenného území. Cestou můžete pozorovat zejména vodní ptáky na hladině rybníků, odpočívadlo kormoránů či hnízdiště volavek. Po naučné stezce je cesta do Nové Horky a zpět dlouhá 5 kilometrů.

TIP: Návštěvu v Poodří Vám může zpříjemnit náš mobilní průvodce pro chytré telefony a zařízení s opračním systémem Android. Dozvíte se zde mnoho zajímavého o místech, kterými budete procházet. Aplikaci stahujte zde.

TIP: Chráněnná krajinná oblast Poodří na Facebooku

Modrá trasa:

Modře značená trasa vede směrem od Ostravy ze železniční zastávky v Jistebníku až k tur. rozcestí u Oderské lávky. Odtud pokračujte po žlutě značené trase do obce Albrechtičky. Délka trasy je necelých 10 kilometrů. Z přírodně zajímavých lokalit Vás modrá značka provede po hranici přírodní rezervace Bažantula a následně okolo dalších rybničních ploch. Na hladině rybníků můžete pozorovat vodní ptáky a porosty vodních rostlin. Dále trasa vede od rybníků na tzv. Pasečný most a přes louku až k Oderské lávce a do obce Albrechtičky.

Šťastnou cestu
na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky
i zpět!

Partnerský stát

Special Partner Nation

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
Moravskoslezský kraj
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
AERO Vodochody
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ STRATEGICKÝ PARTNER
LOM Praha
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro
MARKETINGOVÝ PARTNER