POTVRZENÁ ÚČAST 2019     Kanada  Francie    Litva Nizozemí Norsko  Rumunsko Slovensko Švýcarsko Velká Británie USA 

Časté dotazy

Obecné informace

Jaké je vstupné na akci?

Vstup je zdarma na celý veřejný program, včetně doprovodných programů.
VIP pozvánky sloužící ke vstupu do VIP zóny nelze zakoupit, jsou distribuovány pouze zástupcům spoluorganizátorů, účastníků či partnerů akce.

Kdy se budou konat další ročníky Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR?

Akce se zpravidla koná třetí víkend v září. Dosud byly stanoveny termíny až do roku 2022:
2019: 21. - 22. září
2020: 19. - 20. září
2021: 18.-19. září
2022: 17.-18. září
Z organizačních důvodů může dojít ke změně těchto termínů.

Můžu mít na akci svůj stánek s občerstvením či jiným zbožím?

Organizaci stánkového prodeje pro nás zajišťuje společnost ORIENTAL.cz s.r.o. Kontakt a potřebné informace naleznete v sekci Stánkový prodej

Před akcí

Chtěli bychom se přijet podívat na přílety a letecké nácviky. Odkud jsou nejlépe vidět?

Sledování nácviků a příletů není možné z neveřejné části letiště, v níž probíhají intenzivní přípravy. Vhodná místa v okolí letiště můžete najít např. na stránkách lkmtspotter.eu

Kdy bude zveřejněn plán příletů a nácviků?

Naprostá většina příletů probíhá ve čtvrtek a v pátek před akcí, některé stroje se však na letišti mohou objevit už na začátku týdne. Ve všech případech se snažíme plán příletů zveřejňovat v dostatečném předstihu, tj. alespoň dva-tři dny předem. 

Z které strany budou letadla přistávat?

Nevíme. Směr přistání záleží na mnoha faktorech - směru větru, směru, odkud dané letadlo přilétá, ale rovněž na rozhodnutí posádky, čili to zpravidla není možné vědět dopředu.

Kdy bude zveřejněn program na víkend?

Program víkendové show bývá zveřejněn až v týdnu před konáním akce, zpravidla v úterý či ve středu.

Doprava na akci i zpět

V kolik odjíždějí vlaky či autobusy?

Přehled dopravních možností na akci i z akce naleznete zhruba od konce srpna na těchto stránkách v sekci Informace pro návštěvníky, v areálu se můžete informovat u infostánků či využít mobilní aplikaci Dny NATO určenou pro Android a iOS, kde jsou rovněž odjezdy vlaků a autobusů uvedeny.

Je možné využít k dopravě na a z akce taxi? Kde ho najdu?

Vozy taxi nemají povolen vjezd do areálu, nejbližší stanoviště taxi je u letištního terminálu (cca 2,5 km od vstupu č. 1). Vzhledem k velkému počtu návštěvníků přijíždějících svými automobily pro dopravu na akci taxislužbu nedoporučujeme.

Kudy se dostanu na stanici vlaku či autobusu?

Vstupem č. 1 se dostanete k centrálnímu parkovišti a k vlakové stanici Mošnov, Ostrava Airport.
Vstupem č. 2 se dostanete do Albrechtiček, odkud jezdí autobusy do Studénky, či můžete jít pěšky až k vlakové stanici Studénka.
Vstupem č. 3 se dostanete ke stanici autobusů do Ostravy. Pokud by byl vstup č. 3 z důvodu špatného počasí uzavřen, použijte prosím vstup č. 2.

Doporučujeme Vám dodržovat jednoduchou zásadu, která Vám usnadní cestování: počítat s časovou rezervou a využít k odjezdu z areálu ten dopravní prostředek a stanoviště, které jste využili už k příjezdu na akci.

V areálu akce

Jaké předměty je zakázáno vnášet do areálu?

Obecně se jedná o předměty nebezpečné a o předměty, jejichž použití je zakázáno právním řádem. Bohužel nejde uvést explicitní seznam, protože ten nikdy nemůže pokrývat všechno, a tak záleží na posouzení bezpečností služby, zda vnešení toho kterého předmětu do areálu umožní. V první řadě se ale jedná o jakékoliv zbraně a jejich napodobeniny (makety), pyrotechniku či omamné látky, do druhé kategorie pak patří radiostanice či drony, jež se nesmí používat v okolí letiště.

Návštěvníkům doporučujeme, aby všechny předměty, jež by mohly být rizikové, nechali doma - předejdou tak možnému zklamání, že se do areálu nedostanou, nebo že budou muset některé své věci na vstupu odevzdat.


Je v areálu půjčovna sluchátek proti hluku?

Ne, je potřeba si přinést vlastní. Doporučujeme tedy zakoupit v předstihu.

Je v areálu volně dostupná wi-fi síť?

Nikoli. Všichni operátoři však mají v areálu výrazně posílen signál pro mobilní telefony, a je tak možné využít mobilní datové tarify.

Je v areálu směnárna?

Ne, ale na centrálním parkovišti a v infostáncích se dá platit kromě českých korun i eury a zlotými. 

Kde se dá koupit voda či nealko?

Prodej nápojů probíhá ve stáncích s logem pivovaru Radegast či společnosti Pepsi . V areálu není k dispozici pitná voda zdarma.

Dají se v areálu koupit cigarety?

V areálu akce je zákaz prodeje tabákových výrobků.

Kde se odehrávají dynamické ukázky?

Pozemní dynamické ukázky probíhají na dvou plochách. Hlavní program běží na ploše D01 a sledovat ho můžete jednak z přiléhajících sektorů, přenášen je i na velkoplošnou obrazovku v tzv. Relax zóně. Doprovodný program (např. vystoupení kynologických oddílů) se odehrává na ploše D02, která je umístěna v sektoru 0. Piloti se pak při svých ukázkách řídí tzv. osou letových ukázek, která musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od diváků a nachází se mimo areál směrem k obci Albrechtičky. Výhled na letové ukázky je tak nejlepší ze sektorů 0, 1 a 2. Ideální kombinací je pak sledování pozemních a leteckých ukázek ze sektoru 5, tzv. Relax zóny.
Ukázky činnosti či další aktivity někteří účastníci nabízejí rovněž u svých statických expozic - typicky se jedná o ukázky poskytování první pomoci či různé aktivity pro děti.


Plochy dynamických ukázek

 


Rozdělení statických ukázek

 


Umístění VIP zóny a VIP vstupu

Proč nemohu jít sledovat dynamické ukázky pod tzv. osu vystoupení?

Vstup do oblasti pod osou vystoupení zakazují předpisy, podle nichž se akce koná. Jedná o hazard se zdravím, a to nejen z důvodu rizika nehody, i možného nenávratného poškození sluchu apod. Proto jsme ve spolupráci s vlastníkem pozemků, Moravskoslezským krajem, přistoupili k preventivním opatřením a vyhlásili zákaz vstupu do těchto prostor. Děkujeme Vám, že dodržujete toto nařízení a dbáte pokynů pracovníků pořadatelské služby.

Kde získám v areálu informace, například aktuální program?

Majitelé chytrých telefonů si mohou stáhnout aplikaci Dny NATO určenou pro Android a iOS, v níž naleznou nejen aktuální program, ale i spoustu dalších informací.

Na Vaše dotazy Vám též poskytnou odpovědi pracovníci na infostáncích, průběžně jsou aktuality včetně programu hlášeny rovněž moderátorem. V areálu a okolí si můžete též naladit speciální vysílání Rádia Dny NATO 91,8 FM.

Kde najdu statické ukázky letadel?

Letecká technika je typicky vystavena v sektorech 6-9, ukázky pozemní techniky si pak návštěvníci mohou prohlédnout v opačné části areálu, v sektorech 0-2.

Sektor 7 je vyčleněn pro speciální partnerský stát a v něm je umístěna pozemní i letecká technika a sektor 9 bude kromě letadel vyhrazen i pro prezentaci německých účastníků.

Je v areálu umístěn bankomat?

Nikoli.

Jak najdu expozici oblíbeného účastníka?

Pokud některého účastníka nemůžete najít, zeptejte se v infostánku. Vzhledem k možným změnám na poslední chvíli není možné zveřejnit detailní rozmístění expozic v předstihu, přehled rozmístění účastníků je obsažen rovněž v mobilní aplikaci.

Kde je VIP zóna a jak se do ní dostanu?

VIP zóna se nachází v sektoru číslo 4 v areálu akce a vstupuje se do ní přes označený VIP vstup. Vstup do zóny je umožněn pouze organizátorům, účastníkům a partnerům akce a jejím hostům na základě platné pozvánky. VIP pozvánky jsou neprodejné a jsou distribuovány pouze na základě smluvních vztahů.

Co mám dělat, když v areálu něco ztratím či najdu?

V areálu akce je zřízeno kontaktní místo Policie České republiky, které se nachází v sektoru 4 vedle VIP zóny. V případě ztráty, odcizení či nálezu předmětu se můžete obrátit přímo na toto pracoviště či člena pořadatelské služby. S prosbou o pomoc se můžete obrátit rovněž na pracovníky infostánků, kteří Vám zprostředkují kontakt s příslušníky policie.

Každoročně dochází v areálu akce k odloučení členů rodiny, zejména pak dětí. Doporučujeme Vám dopředu si stanovit čas a přehledné místo setkání v areálu. Rodiče pak vyzýváme, aby své děti poučili, jak se mají v dané situaci zachovat a vybavili je kartičkou s kontaktními údaji, zejména čísly svých mobilních telefonů. Předejdete tak zbytečnému stresu a budete nápomocni rychlému shledání.

Do kdy je areál otevřen?

V sobotu do 18:00, v neděli pak do 17:00, přičemž program končí zhruba hodinu před uzavřením areálu. Tyto časy není možné prodloužit buď z důvodu přípravy areálu na další den akce, či kvůli závěrečnému úklidu a demontáži expozic. Z organizačních důvodů je umožněn vstup do areálu nejpozději hodinu před jeho uzavřením.

Kde uplatním pozvánku na akci?

S pozvánkou se prosím dostavte na VIP vstup - tamní obsluha Vám ji buď vymění za příslušný identifikační pásek, či Vám podá informace, k čemu daná pozvánka slouží.

Je možné si prohlédnout letadla zblízka? Kdo rozhoduje o přístupnosti statických ukázek?

Přístup návštěvníků ke všem statickým ukázkám, čili jak k letadlům, tak i k pozemní technice a do expozic, se řídí pravidly jednotlivých účastníků. Zejména pro přístup k letadlům se proto řiďte pokyny posádek a pořadatelské služby. Přístup k některé technice může být z logistických důvodů (účast na dynamické ukázce či dřívější odjezd/odlet) časově omezen.

Proč jsou letové ukázky "tak daleko od lidí a proti slunci"?

Uspořádání letových ukázek se musí řídit předpisy pro pořádání leteckých vystoupení, které kladou velký důraz na bezpečnost návštěvníků, ale i samotných vystupujících. Ukázky proto musí probíhat v dostatečné vzdálenosti od diváků, nemohou být ani v ose přistávací dráhy, protože by se křížily s trasou příchodu návštěvníků od centrálního parkoviště ke vstupu číslo 1.

Jsou v areálu i nějaké aktivity pro děti apod.?

Veškeré aktivity závisí na formě prezentace účastníků a partnerů akce návštěvníkům, přičemž jejich možnosti se každoročně mění. Aktuální nabídku prezentuje moderátor a vysílání Rádia DNY NATO 91,8 FM, bližší informace Vám rádi poskytnou rovněž pracovníci infostánků.

Kde se vydávají novinářské akreditace?

Novináři se mohou akreditovat podle podmínek zveřejněných počátkem září v sekci Pro média. V případě, že splní dané podmínky a získají oficiální akreditaci, obdrží další pokyny elektronicky.

V areálu není umožněna dodatečná akreditace, nicméně novináři, kteří se nestihnou akreditovat, mohou do areálu přijít jako běžní návštěvníci a využít on-line servisu na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Partnerský stát

Special Partner Nation

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
Moravskoslezský kraj
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
AERO Vodochody
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ STRATEGICKÝ PARTNER
LOM Praha
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro
MARKETINGOVÝ PARTNER