POTVRZENÁ ÚČAST 2019     Kanada  Francie    Litva Nizozemí Norsko  Rumunsko Slovensko Švýcarsko Velká Británie USA 

Informace pro návštěvníky

Plakát akce ke stažení
PDF JPG
   

Vážení návštěvníci, účastníci a partneři Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, přinášíme Vám souhrn základních informací, aby Vaše návštěva akce proběhla co nejpohodověji a mohli jste si největší bezpečnostní show v Evropě řádně užít.

Obecná upozornění

Vstup na akci je zdarma.
Do areálu akce je zákaz vstupu se psy (s výjimkou psů se speciálním statusem - služební či asistenční psi apod.)!
Parkovné pro auta na centrálním parkovišti je 200 Kč, 8 nebo 40
Návštěvní řád akce naleznete zde.

Otevírací doba areálu akce

 • sobota 21. září 2019:    8:30 - 18:00 hodin    (program: 9:00 - 17:00 hodin)
 • neděle 22. září 2019:    8:30 - 17:00 hodin    (program: 9:00 - 16:00 hodin)

Vstup do areálu je možný nejpozději hodinu před koncem otevírací doby.

Doprava

Dopravní obslužnost patří ke klíčovým aspektům všech velkých akcí a každoročně se to potvrzuje i na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR. Snažíme se proto návštěvníkům nabídnout ve spolupráci s našimi partnery široké spektrum možností přepravy, aby si mohli vybrat pro sebe tu nejvýhodnější a aby nedocházelo k přetížení silnic či autobusových a vlakových spojů.

     
Plán přístupových tras   Plán areálu
PDF JPG PDF JPG
       

Časté dotazy

Některé informace se nevejdou do žádné sekce, přesto jsou relevantní a lidé se na ně ptají. Souhrn nejběžnějších dotazů a odpovědí na ně naleznete zde

Ubytování

Pro návštěvníky akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsme připravili informace o možných ubytovacích kapacitách v Ostravě a okolí.

Důležitá upozornění a doporučení

Naší prioritou je bezpečnost všech návštěvníků i účastníků statických a dynamických ukázek. Děkujeme Vám, že respektujete následující pravidla.

 • Upozorňujeme, že po dobu trvání akce je v celém jejím areálu zvýšená hlučnost. Chraňte si sluch chrániči sluchu. 
 • Poučte své děti, jak se chovat v případě jejich ztracení v areálu. Vybavte je vizitkou s kontaktními údaji. V případě ztráty dítěte kontaktujte pořadatelskou službu nebo přímo stanoviště Policie České republiky (viz. orientační plán areálu akce).
 • Vstupem do areálu souhlasíte s návštěvním řádem a kodexem akce. Následkem jejich porušení je nevpuštění do areálu nebo vykázání z něj.
 • U vstupů do areálu se provádí bezpečnostní prohlídky, jejichž účelem je zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Odmítnutí této kontroly je důvodem k odepření vstupu do areálu akce.
 • Vstupem do areálu akce návštěvník souhlasí se zachycením své podoby na fotografiích a audiovizuálních záznamech a dává svolení k jejich bezúplatnému šíření. Vybrané části areálu akce jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník akce nesmí do areálu akce:

 1. vstupovat se zvířaty, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi apod.);
 2. vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek;
 3. vstupovat se zahaleným obličejem nebo jeho významnou částí znemožňující identifikaci;
 4. vnášet zbraně či jejich makety, zábavné pyrotechnické předměty, laserová ukazovátka, omamné a psychotropní látky a další předměty, které pořadatelská služba vyhodnotí jako bezpečnostní hrozbu;
 5. vnášet a používat drony, amatérské i profesionální radiostanice, vyjma radiostanic a dronů schválených Organizátorem akce
 6. vnášet a distribuovat nafukovací balónky;
 7. rozdělávat otevřený oheň a manipulovat s ním;
 8. vstoupit bez doprovodu dospělé osoby, je-li mladší 15 let;
 9. vstupovat v historických či aktuálních uniformách bezpečnostních a ozbrojených sborů ČR a účastnících se států;
 10. vjíždět a vstupovat s jízdními koly a koloběžkami (vč. elektrického pohonu), na kolečkových bruslích, skateboardech, segwayích či na obdobných prostředcích sloužících k přepravě.

U všech vstupů do areálu akce je možné využít bezplatné úschovny jízdních kol a koloběžek. Úschovu ostatních předmětů, se kterými je vstup do areálu zakázán, Organizátor nezajišťuje.

Organizátor akce si vyhrazuje právo měnit program akce, akci jakkoliv a kdykoliv omezit či zrušit.

Bezpečnostní kontroly započnou s dostatečným předstihem (brána č. 1 v 6:30 hod., brána č. 2 v 7:00 hod., brána č. 3 v 8:30 hod.), bude-li to z organizačního hlediska možné, areál bude otevřen dříve než v oficiálních 8.30 hod.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU POD OSOU LETOVÝCH UKÁZEK

Rada Moravskoslezského kraje, vlastník pozemků č 410/1 a 327/3 v k.ú. Albrechtičky (plocha pod osou letových ukázek), vydala na základě žádosti Jagello 2000, hlavního organizátora akce, souhlas s omezením vstupu veřejnosti na tyto pozemky v termínu 16. – 23. 9. 2019 z důvodu řádného průběhu a zajištění bezpečnosti akce (viz orientační plán přístupových tras).

 

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě &
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

 

Partnerský stát

Special Partner Nation

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
Moravskoslezský kraj
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
AERO Vodochody
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ STRATEGICKÝ PARTNER
LOM Praha
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro
MARKETINGOVÝ PARTNER