POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2019     Kanada  Francie    Litva Nizozemí Norsko  Rumunsko Slovensko Švýcarsko Velká Británie USA 

Akredytacja dziennikarzy

O udzielenie akredytacji dla dziennikarza na Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC może wystąpić dziennikarz i „wolny dziennikarz“ z członkostwem rzeczywistym w Syndykacie Dziennikarzy (SN) lub International Federation of Journalist (IFJ), przy czym:

 • Organizator akcji akredytuje tylko dziennikarzy i publicystów na podstawie należycie zgłoszonej rejestracji. Na akredytację nie mogą liczyć pracownicy biur ogłoszeń, sekretariatów redakcji, itp.  
 • Termin składania wniosków o akredytację: do 18. września 2019
 • Organizator będzie informował dziennikarzy o udzieleniu akredytacji przy pomocy e-maila w miarę możliwości w ciągu 24 godzin. Organizator zastrzega sobie prawo nie udzielenia akredytacji bez podania przyczyny swojej decyzji.
 • Dziennikarz akredytowany na wniosek organizatora akcji i osób powierzonych przez niego jest zobowiązany do wylegitymowania się dokumentem tożsamości.
 • Równocześnie z wystąpieniem o akredytację, dziennikarz może wystąpić o Pozwolenie wjazdu i parkowania na terenie akcji. To umożliwia parkowanie na wydzielonym parkingu. Organizator akcji decyduje, czy taki wniosek zaakceptuje, czy nie. Organizator akcji zastrzega sobie prawo nie wydania Zezwolenia z powodu ilości miejsc czy innego powodu. Wydanie Zezwolenie nie przebiega automatycznie, dziennikarz nie ma na nie automatycznie prawo.
  Takie Zezwolenie (z unikalnym numerem identyfikacyjnym) zostanie przydzielone dziennikarzowi akredytowanemu na jego imię i nazwisko za pośrednictwem e-maila.
 • Akredytacja wystawiana jest na nazwisko redaktora. W razie zmiany redaktora wysłanego na akcję z konkretnej redakcji, należy bezzwłocznie poinformować organizatora akcji o takiej zmianie. W przeciwnym razie nowo powierzony redaktor nie zostanie wpuszczony na akcję.
 • Akredytacja w postaci paska identyfikacyjnego jest nieprzenośna, uprawnia dziennikarza do wstępu do miejsc zastrzeżonych dla niego (strefa VIP, Centrum dziennikarskie, Photocorner).
 • Do miejsc przeznaczonych dla widzów naszej akcji, dziennikarze mają wstęp wolny, bez akredytacji.
 • Dziennikarz z akredytacją ma prawo korzystać w miejscu akcji (Exhibition Area, Letiště Leoše Janáčka Ostrava) z Centrum dziennikarskiego, z informacji i materiałów dystrybuowanych, wraz z przyłączeniem do Internetu za pośrednictwem technologii Wi-Fi. Centrum dziennikarskie czynne jest w czasie, kiedy teren lotniska jest otwarty dla publiczności. Szkic lokalizacji Centrum dziennikarskiego tu.
 • Dziennikarz akredytowany odbierze akredytację (pasek identyfikacyjny) w dniach przebiegu akcji, w miejscu rejestracji przed wejściem do strefy VIP – patrz orientacyjny plan akcji.

Ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych, wstęp do strefy lotniska możliwy jest tylko w czasie, kiedy teren akcji będzie dostępny dla publiczności.

Sposób otrzymania akredytacji tu
 


Wywiady i pytania

Jeżeli masz swoje pytania czy wnioski o rozmowę, kontaktuj się:

Andrea Čeřovská, Centrum Dziennikarskie, e-mail: [email protected]


Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Kraj partnerski

Special Partner Nation

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
Moravian-Silesian Region
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
AERO Vodochody
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
GŁÓWNY PARTNER STRATEGICZNY
LOM Praha
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro
PARTNER MARKETINGOWY