POTVRZENÁ ÚČAST 2019     Kanada  Francie    Litva Nizozemí Norsko  Rumunsko Slovensko Švýcarsko Velká Británie USA 

Akreditace novinářů

O udělení novinářské akreditace na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky může požádat novinář a "volný novinář" s řádným členstvím v Syndikátu novinářů (SN) nebo International Federation of Journalist (IFJ), přičemž:

 • Organizátor akce akredituje pouze zpravodaje a publicisty na základě řádně provedené registrace. Na akreditaci nemají nárok pracovníci inzerce, sekretariátu redakcí, apod.
 • Termín pro podání žádosti o akreditaci: do 18. září 2019
 • Organizátor bude novináře informovat o udělení akreditace prostřednictvím e-mailu dle možností do 24 hodin. Organizátor akce si vyhrazuje právo neudělit akreditaci bez sdělení důvodů svého rozhodnutí.
 • Současně s akreditací může novinář zažádat o Povolení k vjezdu a parkování v areálu akce, které umožňuje parkovat na vyhrazeném parkovišti v areálu akce. Vydání Povolení není nárokové a organizátor akce si vyhrazuje právo rozhodovat o počtu vydaných povolení. Toto Povolení s unikátním QR kódem bude distribuováno akreditovanému novináři na jeho jméno a příjmení prostřednictvím e-mailu ve formátu PDF. Povolení k vjezdu je nutné vytisknout, vyplnit dle zaslaných údajů pro akreditaci (jméno, příjmení, SPZ) a umístit za přední okno vozidla. Povolení k vjezdu bude kontrolováno na jednotlivých stanovištích.
  Plán k příjezdu na vyhrazené parkoviště naleznete zde.
 • Akreditovaný novinář je povinen na žádost organizátora akce a jím pověřených osob prokázat svou příslušnost dokladem totožnosti.
 • Akreditace je na jméno redaktora. V případě, že dojde ke změně redaktora vyslaného na akci z konkrétní redakce, musí být o této změně, bez průtahů, informován organizátor akce. Jinak nebude nově pověřený redaktor na akci vpuštěn.
 • Akreditace ve formě identifikačního pásku je nepřenosná a opravňuje novináře ke vstupu do prostor pro něho vyhrazených (VIP zóna, Tiskové středisko, Photocorner).
 • Na akci, do prostor určených veřejnosti, mají novináři přístup i bez akreditace.
 • Akreditovaný novinář má právo využívat v místě konání akce (Exhibition Area, Letiště Leoše Janáčka Ostrava) Tiskové středisko, informace a materiály v něm distribuované, včetně připojení k internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi. Tiskové středisko je otevřeno v době, kdy je areál letiště otevřen veřejnosti. Náčrt umístění Tiskového střediska zde.
 • Akreditovaný novinář si vyzvedne akreditaci (identifikační pásek) ve dnech konání akce v místě registrace před vstupem do VIP prostoru - viz. orientační plán akce.

Z bezpečnostních a organizačních důvodů lze umožnit přístup do areálu letiště pouze v době, kdy je areál přístupný veřejnosti.

Postup pro získání akreditace zde


Rozhovory a dotazy

Máte-li jakékoliv dotazy či žádosti o rozhovory, kontaktujte nás:

Andrea Čeřovská, Tiskové středisko, e-mail: [email protected]


 

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě &
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Partnerský stát

Special Partner Nation

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
Moravskoslezský kraj
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
AERO Vodochody
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ STRATEGICKÝ PARTNER
LOM Praha
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro
MARKETINGOVÝ PARTNER