Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

POTVRZENÁ ÚČAST 2017  

Info/mapky

Vážení návštěvníci, účastníci a partneři Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, přinášíme Vám souhrn základních informací a důležitých pokynů k organizaci akce. Zároveň rádi uvítáme po skončení letošního ročníku Vaše postřehy, připomínky a návrhy pro organizaci příštího ročníku.

Plakát akce ke stažení - PDF (2 MB)

Orientační plán přístupových tras k areálu - PDFJPG

Orientační plán areálu akce - PDF; JPG

VSTUP NA VEŘEJNÝ PROGRAM ZDARMA

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Naší prioritou je zajištění bezpečnosti všech návštěvníků akce, tak i účastníků statických a dynamických ukázek, a proto Vám děkujeme za ohleduplnost k ostatním a respektování následujících pravidel:

 • Některé body programu se vyznačují zvýšenou hladinou hluku. Chraňte svůj sluch, především pak sluch svých dětí, vhodnými prostředky.
 • Poučte své děti jak se chovat v případě jejich ztracení v areálu. Vybavte je vizitkou s kontaktními údaji. V případě ztráty dítěte kontaktujte pořadatelskou službu nebo přímo stanoviště Policie České republiky (viz. orientační plán areálu akce).
 • Vstupem do areálu souhlasíte s návštěvním řádem a kodexem akce. Jejich porušení znamená nevpuštění do areálu či vykázání z něj.
 • U vstupů do areálu budou prováděny bezpečnostní prohlídky, jejichž účelem je zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Do areálu nebude umožněn vstup se zakázanými předměty a u vchodů pro ně nejsou zřízeny úschovny.
 • Zákaz vstupu domácích zvířat, zejména psů a koček, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP, apod.)
 • Zákaz vstupu podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných látek.
 • Zákaz vstupu osobám mladším 15 let bez doprovodu plnoleté osoby. 
 • Zákaz vnášení a manipulace se zbraněmi a zábavnou pyrotechnikou. 
 • Zákaz rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm. 
 • Zákaz vnášení a distribuce nafukovacích balónků. 
 • Neoblékejte si komplety ani části historických uniforem z 2. světové války. Vstup v nich do areálu je zakázán.
 • Vnášení jídla a nápojů není omezeno.
 • Ujistěte se, že máte u sebe doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Můžete být požádáni ze strany bezpečnostních složek či pořadatelů o předložení tohoto dokladu.
 • V areálu jsou instalovány kamery. Svým vstupem do areálu souhlasíte s pořizováním, případně zveřejněním audio a video záznamů své osoby.

Bezpečnostní kontroly  započnou s dostatečným předstihem (brána č. 1 v 6.30 hod., brána č. 2 v 7.00 hod., brána č. 3 v 8.30 hod.), bude-li to z organizačního hlediska možné, areál bude otevřen dříve než v oficiálních 8.30 hod.

Upozorňujeme, že dle návštěvního řádu platí zákaz vnášení střelných zbraní všech kategorií (A, B, C, D) dle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, tedy rovněž zbraní plynových, expanzních, airsoftových, mechanických (kuší, luků apod.), bodných, sečných a řezných zbraní (nože s dlouhou čepelí, mačety, sekyrky apod.) a jiných předmětů, které mohou být použity jako zbraně (např. baseballové pálky, obušky, apod.) či maket připomínající zbraň. Dále všech předmětů, které budou z naší strany vyhodnocené jako nebezpečné.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

 

PŘÍSTUPOVÉ TRASY DO AREÁLU AKCE

Informace o dopravní obslužnosti návštěvníků Dnů NATO v Ostravě ve dnech 16. - 17. září 2017 naleznete v sekci Doprava

VEŘEJNOST - návštěvníci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR (16. - 17. 9. 2017)
 • bránou č. 1 (od centrální odstavné plochy a od obce Mošnov) POZOR, OD LETIŠTNÍHO A VLAKOVÉHO TERMINÁLU A OBCE MOŠNOV POHYB VOZIDEL!
 • bránou č. 2 (pěší a cyklisté od obcí Albrechtičky a Petřvald - Petřvaldík, od zastávek mimořádných autobusů) POZOR, POHYB VOZIDEL!
 • bránou č. 3 (pouze v případě pěkného počasí - sledujte stránky a sociální sítě akce)

+++

VIP hosté Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR (16. - 17. 9. 2017)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydané organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

+++

ÚČASTNÍCI, PARTNEŘI (11. - 18. 9. 2017)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydané organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

* Povolení k vjezdu a parkování v areálu vydává Jagello 2000 na základě oprávněných požadavků. Jejich distribuce probíhá do 6. 9. korespondenčně či osobně na jednáních a v sídle Jagello 2000 (Výstavní 8, Ostrava 9). Po předchozí domluvě je možné Povolení k vjezdu a parkování vyřídit na „Akreditaci vjezdů“, které se nachází ve dnech 11. a 12. 9. 2017 na bráně č. 2 a v termínu 13. – 17. 9. 2017 v Sokolovně v Petřvaldu u Nového Jičína.

+++

STÁNKOVÝ PRODEJ (16. - 17. 9. 2017)

VEŘEJNÁ OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU AKCE


sobota 16. září 2017


8.30 - 18.00 hodin


(program: 9.00 - 17.00 hodin)

neděle 17. září 2017

8.30 - 17.00 hodin

(program: 9.00 - 16.00 hodin)

Vstup do areálu je možný nejpozději hodinu před koncem otevírací doby.
Poznámka: Slavnostní zahájení Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je v sobotu 16. září 2017 v 11.00 hodin.

ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU POD OSOU LETOVÝCH UKÁZEK

Rada Moravskoslezského kraje, vlastník pozemků č 410/1 a 327/3 v k.ú. Albrechtičky (plocha pod osou letových ukázek), vydala na základě žádosti Jagello 2000, hlavního organizátora akce, souhlas s omezením vstupu veřejnosti na tyto pozemky v termínu 11. – 18. 9. 2017 z důvodu řádného průběhu a zajištění bezpečnosti akce. (viz orientační plán přístupových tras)


Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě a
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

 


Počet online uživatelů: 6

 


Audiopro

Letiště Ostrava a.s.

CEVRO Institut

Aeromedia

Kagero Publishing