Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

       

POTVRZENÁ ÚČAST 2016  

Info/mapky

Vážení návštěvníci, účastníci a partneři Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, přinášíme Vám souhrn základních informací a důležitých pokynů k organizaci akce. Zároveň rádi uvítáme po skončení letošního ročníku Vaše postřehy, připomínky a návrhy pro organizaci příštího ročníku.

Facebook
Sledujte nás
i na Facebooku

Plakát akce ke stažení - PDF (6 MB)

Orientační plán přístupových tras k areálu - PDFJPG

Orientační plán areálu akce - PDF; JPG

VSTUP NA VEŘEJNÝ PROGRAM ZDARMA

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Naší prioritou je zajištění bezpečnosti všech návštěvníků akce, tak i účastníků statických a dynamických ukázek, a proto Vám děkujeme za ohleduplnost k ostatním a respektování následujících pravidel:

 • Některé body programu se vyznačují zvýšenou hladinou hluku. Chraňte svůj sluch, především pak sluch svých dětí, vhodnými prostředky.
 • Poučte své děti jak se chovat v případě jejich ztracení v areálu. Vybavte je vizitkou s kontaktními údaji. V případě ztráty dítěte kontaktujte pořadatelskou službu nebo přímo stanoviště Policie České republiky (viz. orientační plán areálu akce).
 • Vstupem do areálu souhlasíte s návštěvním řádem a kodexem akce. Jejich porušení znamená nevpuštění do areálu či vykázání z něj.
 • U vstupů do areálu budou prováděny bezpečnostní prohlídky, jejichž účelem je zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Do areálu nebude umožněn vstup se zakázanými předměty a u vchodů pro ně nejsou zřízeny úschovny.
 • Zákaz vstupu domácích zvířat, zejména psů a koček, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP, apod.)
 • Zákaz vstupu podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných látek.
 • Zákaz vstupu osobám mladším 15 let bez doprovodu plnoleté osoby. 
 • Zákaz vnášení a manipulace se zbraněmi a zábavnou pyrotechnikou. 
 • Zákaz rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm. 
 • Zákaz vnášení a distribuce nafukovacích balónků. 
 • Neoblékejte si komplety ani části historických uniforem z 2. světové války. Vstup v nich do areálu je zakázán.
 • Vnášení jídla a nápojů není omezeno.
 • Ujistěte se, že máte u sebe doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Můžete být požádáni ze strany bezpečnostních složek či pořadatelů o předložení tohoto dokladu.
 • V areálu jsou instalovány kamery. Svým vstupem do areálu souhlasíte s pořizováním, případně zveřejněním audio a video záznamů své osoby.

Bezpečnostní kontroly  započnou s dostatečným předstihem (brána č. 1 v 6.30 hod., brána č. 2 v 7.00 hod., brána č. 3 v 8.30 hod.), bude-li to z organizačního hlediska možné, areál bude otevřen dříve než v oficiálních 8.30 hod.

Upozorňujeme, že dle návštěvního řádu platí zákaz vnášení střelných zbraní všech kategorií (A, B, C, D) dle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, tedy rovněž zbraní plynových, expanzních, airsoftových, mechanických (kuší, luků apod.), bodných, sečných a řezných zbraní (nože s dlouhou čepelí, mačety, sekyrky apod.) a jiných předmětů, které mohou být použity jako zbraně (např. baseballové pálky, obušky, apod.) či maket připomínající zbraň. Dále všech předmětů, které budou z naší strany vyhodnocené jako nebezpečné.


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

 

PŘÍSTUPOVÉ TRASY DO AREÁLU AKCE

Informace o dopravní obslužnosti návštěvníků Dnů NATO v Ostravě ve dnech 17. - 18. září 2016 naleznete v sekci Doprava

VEŘEJNOST - návštěvníci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR (17. - 18. 9. 2016)
 • bránou č. 1 (od centrální odstavné plochy a od obce Mošnov) POZOR, OD LETIŠTNÍHO A VLAKOVÉHO TERMINÁLU A OBCE MOŠNOV POHYB VOZIDEL!
 • bránou č. 2 (pěší a cyklisté od obcí Albrechtičky a Petřvald - Petřvaldík, od zastávek mimořádných autobusů) POZOR, POHYB VOZIDEL!
 • bránou č. 3 (pouze v případě pěkného počasí - sledujte stránky a sociální sítě akce)

+++

VIP hosté Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR (17. - 18. 9. 2016)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydané organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

+++

ÚČASTNÍCI, PARTNEŘI (12. - 19. 9. 2016)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydané organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

* Povolení k vjezdu a parkování v areálu vydává Jagello 2000 na základě oprávněných požadavků a distribuuje je do 9. 9. 2016 korespondenčně či osobně na jednáních a v sídle (Výstavní 8, Ostrava 9). V termínu 12. – 16. 9. 2016 po předchozí dohodě na „Akreditaci vjezdů“ na bráně č. 2 (viz orientační plán dopravní situace).

+++

STÁNKOVÝ PRODEJ (17. - 18. 9. 2016)

VEŘEJNÁ OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU AKCE


sobota 17. září 2016


8.30 - 18.00 hodin


(program: 9.00 - 17.00 hodin)

neděle 18. září 2016

8.30 - 17.00 hodin

(program: 9.00 - 16.00 hodin)


Poznámka: Slavnostní zahájení Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je v sobotu 17. září 2016 v 11.00 hodin.

 


ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU POD OSOU LETOVÝCH UKÁZEK

Rada Moravskoslezského kraje, vlastník pozemků č 410/1 a 327/3 v k.ú. Albrechtičky (plocha pod osou letových ukázek), vydala na základě žádosti Jagello 2000, hlavního organizátora akce, souhlas s omezením vstupu veřejnosti na tyto pozemky v termínu 12. – 19. 9. 2016 z důvodu řádného průběhu a zajištění bezpečnosti akce. (viz orientační plán přístupových tras)


Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě a
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
SAAB Czech s.r.o.

 


Počet online uživatelů: 3

 


Audiopro

Letiště Ostrava a.s.

CEVRO Institut

Aeromedia

Kagero Publishing