Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

       

POTVRZENÁ ÚČAST 2016  

Akreditace novinářů

O udělení novinářské akreditace na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky může požádat novinář a "volný novinář" s řádným členstvím v Syndikátu novinářů (SN) nebo International Federation of Journalist (IFJ), přičemž:

 • Organizátor akce akredituje pouze zpravodaje a publicisty na základě řádně provedené registrace. Na akreditaci nemají nárok pracovníci inzerce, sekretariátu redakcí, apod.
 • Termín pro podání žádosti o akreditaci: do 13. září 2016
 • Organizátor bude novináře informovat o udělení akreditace prostřednictvím e-mailu dle možností do 24 hodin. Organizátor akce si vyhrazuje právo neudělit akreditaci bez sdělení důvodů svého rozhodnutí.
 • Akreditovaný novinář je povinen na žádost organizátora akce a jím pověřených osob prokázat svou příslušnost dokladem totožnosti.
 • Akreditace je na jméno redaktora. V případě, že dojde ke změně redaktora vyslaného na akci z konkrétní redakce, musí být o této změně, bez průtahů, informován organizátor akce. Jinak nebude nově pověřený redaktor na akci vpuštěn.
 • Akreditace ve formě identifikačního pásku je nepřenosná a opravňuje novináře ke vstupu do prostor pro něho vyhrazených (VIP zóna, Tiskové středisko, Photocorner).
 • Na akci, do prostor určených veřejnosti, mají novináři přístup i bez akreditace.
 • Akreditovaný novinář má právo využívat v místě konání akce (Exhibition Area, Letiště Leoše Janáčka Ostrava) Tiskové středisko, informace a materiály v něm distribuované, včetně připojení k internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi. Tiskové středisko je otevřeno v době, kdy je areál letiště otevřen veřejnosti. Náčrt umístění Tiskového střediska zde.
 • Akreditovaný novinář si vyzvedne akreditaci (identifikační pásek) ve dnech konání akce v místě registrace před vstupem do VIP prostoru - viz. orientační plán akce.
 • Současně s akreditací může novinář zažádat o Povolení k vjezdu a parkování v areálu akce, které umožňuje parkovat na vyhrazeném parkovišti. Organizátor rozhodne, zda této žádosti vyhoví či nikoli. Organizátor akce si vyhrazuje právo Povolení nevydat z kapacitních či jiných důvodů - na Povolení není automatický nárok.
  Toto Povolení (s unikátním identifikačním číslem) bude distribuováno akreditovanému novináři na jeho jméno a příjmení prostřednictvím e-mailu a originál mu bude zaslán poštou. Ve výjimečných případech, zejména u zahraničních novinářů, si jej vyzvedne na základě sdělení identifikačního čísla, jména a příjmení na kontrolním stanovišti situovaném v Petřvaldíku na trase k areálu před zákazem vjezdu - viz plán příjezdových cest.

Z bezpečnostních a organizačních důvodů lze umožnit přístup do areálu letiště pouze v době, kdy je areál přístupný veřejnosti.

Postup pro získání akreditace zde


Máte-li jakékoliv dotazy či žádosti o rozhovory, kontaktujte nás:

Barbora Urbišová, Tiskové středisko, e-mail: urbisova(at)crestmorava.cz


 

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě &
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!


Počet online uživatelů: 3

 


Audiopro

Letiště Ostrava a.s.

CEVRO Institut

Aeromedia

Kagero Publishing