Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

       

POTVRZENÁ ÚČAST 2015      GR 1x An-26 (S)   1x C-27J Spartan (S) 1x E-3A AWACS (S) 1x C-130 (S) 1x An-28TD (S); 1x C-295 (S); 1x SW-4 (D); 1x SW-4 (S); 8x PZL-130 (D) 1x King Air (S); 1x Lynx Mk8 (D); 1x Tornado GR.4 (S)

Pro návštěvníky

Pro partnery

Info/mapky

Vážení návštěvníci, účastníci a partneři Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, přinášíme Vám souhrn základních informací a důležitých pokynů k organizaci akce. Zároveň rádi uvítáme po skončení letošního ročníku Vaše postřehy, připomínky a návrhy pro organizaci příštího ročníku.

Facebook
Sledujte nás
i na Facebooku

Plakát akce ke stažení - PDF (3,7 MB)

Orientační plán přístupových tras k areálu - PDFJPG

Orientační plán areálu akce - PDF; JPG

VSTUP NA VEŘEJNÝ PROGRAM ZDARMA

 

PŘÍSTUPOVÉ TRASY DO AREÁLU AKCE

Informace o dopravní obslužnosti návštěvníků Dnů NATO v Ostravě ve dnech 19. - 20. září 2015 naleznete v sekci Doprava

VEŘEJNOST - návštěvníci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR (19. - 20. 9. 2015)
 • bránou č. 1 (od centrální odstavné plochy a od obce Mošnov) POZOR, OD LETIŠTNÍHO A VLAKOVÉHO TERMINÁLU A OBCE MOŠNOV POHYB VOZIDEL!
 • bránou č. 2 (pěší a cyklisté od obcí Albrechtičky a Petřvald - Petřvaldík, od zastávek mimořádných autobusů) POZOR, POHYB VOZIDEL!
 • bránou č. 3 (pouze v případě pěkného počasí - sledujte stránky a sociální sítě akce)

+++

VIP hosté Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR (19. - 20. 9. 2015)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydané organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

+++

ÚČASTNÍCI, PARTNEŘI (14. - 21. 9. 2015)
 • bránou č. 2 (na základě platného Povolení* či pozvánky vydané organizátory zjednosměrněnou cestou mezi obcemi Petřvald - Petřvaldík a Albrechtičky) POZOR, ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ A CYKLISTŮ!

* Povolení k vjezdu a parkování v areálu vydává Jagello 2000 na základě oprávněných požadavků a distribuuje je do 11. 9. 2015 korespondenčně či osobně na jednáních a v sídle (Výstavní 8, Ostrava 9). V termínu 14. – 18. 9. 2015 po předchozí dohodě na „Akreditaci vjezdů“ na bráně č. 2 (viz orientační plán dopravní situace).

+++

STÁNKOVÝ PRODEJ (19. - 20. 9. 2015)

VEŘEJNÁ OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU AKCE


sobota 19. září 2015


8.30 - 18.00 hodin


(program: 9.00 - 17.00 hodin)

neděle 20. září 2015

8.30 - 17.00 hodin

(program: 9.00 - 16.00 hodin)


Poznámka: Slavnostní zahájení Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je v sobotu 19. září 2015 v 11.00 hodin.

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

 • Zákaz vstupu domácích zvířat, zejména psů a koček, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP, apod.)
 • Zákaz vstupu podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných látek.
 • Zákaz vstupu osobám mladším 15 let bez doprovodu plnoleté osoby. 
 • Zákaz vnášení a manipulace se zbraněmi a zábavnou pyrotechnikou. 
 • Zákaz rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm. 
 • Zákaz vnášení a distribuce nafukovacích balónků. 
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Některé body programu se vyznačují zvýšenou hladinou hluku. Chraňte svůj sluch, především pak sluch svých dětí, vhodnými prostředky.
 • DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ: Poučte své děti jak se chovat v případě jejich ztracení v areálu. Vybavte je vizitkou s kontaktními údaji. V případě ztráty dítěte kontaktujte pořadatelskou službu nebo přímo stanoviště Policie České republiky (viz. orientační plán areálu akce).


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE


ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU POD OSOU LETOVÝCH UKÁZEK

Rada Moravskoslezského kraje, vlastník pozemků č 410/1 a 327/3 v k.ú. Albrechtičky (plocha pod osou letových ukázek), vydala na základě žádosti Jagello 2000, hlavního organizátora akce, souhlas s omezením vstupu veřejnosti na tyto pozemky v termínu 14. – 21. 9. 2015 z důvodu řádného průběhu a zajištění bezpečnosti akce. (viz orientační plán přístupových tras)


Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě a
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
SAAB Czech s.r.o.

 


Počet online uživatelů: 6

 


Audiopro

Aeromedia

Kagero Publishing