Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

   

POTVRZENÁ ÚČAST 2012                                     

Pro návštěvníky

Pro partnery

Doprava pěšky

Na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR se můžete dostat ze dvou směrů turisticky značenými trasami, přičemž obě jsou vhodné pro pěší i cyklisty. V úseku turistických tras mezi Studénkou a Albrechtičkami budou k dispozici členové stráže přírody CHKO Poodří. Úkolem strážců bude nejen pěší a cyklisty upozorňovat na vhodné chování v CHKO, ale budou také na požádání poskytovat informace o CHKO a zodpovídat Vaše dotazy. Tak se neváhejte zeptat!

 

Turistická mapa okolí mošnovského letiště (mapy.cz)

Hodláte-li během dnů NATO navštívit Poodří, mějte prosím na paměti, že se budete pohybovat mimořádně hodnotným územím. Respektujte zákazy a nařízení platné v chráněných krajinných oblastech. Jedná se především o zákaz vjezdu motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, zákaz rozdělávání ohňů a zákaz táboření. Chovejte se k přírodě ohleduplně. Za Správu CHKO Vám děkujeme a přejeme spoustu ničím nerušených zážitků!

Žlutá trasa:

Žlutě značená trasa vede od tur. rozcestí u železniční stanice ve Studénce přes rozcestí u Oderské lávky přímo do obce Albrechtičky (spolu s modrou značkou). Délka trasy je necelé 4 kilometry.

Žlutá značka vás provede údolím řeky Odry přes louky lemované skupinkami mimolesní zeleně až k samotné řece Odře, kterou překročíte po tzv. Oderské lávce.
V případě zájmu můžete odbočit z plánované trasy a napojit se na naučnou stezku přírodní rezervací Kotvice, která vás seznámí s hodnotami tohoto mimořádně cenného území. Cestou můžete pozorovat zejména vodní ptáky na hladině rybníků, odpočívadlo kormoránů či hnízdiště volavek. Po naučné stezce je cesta do Nové Horky a zpět dlouhá 5 kilometrů.

Modrá trasa:

Modře značená trasa vede směrem od Ostravy ze železniční zastávky v Jistebníku až k tur. rozcestí u Oderské lávky. Odtud pokračujte po žlutě značené trase do obce Albrechtičky. Délka trasy je necelých 10 kilometrů.

Z přírodně zajímavých lokalit Vás modrá značka provede po hranici přírodní rezervace Bažantula a následně okolo dalších rybničních ploch. Na hladině rybníků můžete pozorovat vodní ptáky a porosty vodních rostlin. Dále trasa vede od rybníků na tzv. Pasečný most a přes louku až k Oderské lávce a do obce Albrechtičky.

TIP: Cestou na Dny NATO můžete navštívit CHKO Poodří  (natodays.cz)

Šťastnou cestu!